– Næringen lovet «bot og bedring» til sesongen 2023. Fangsten til den færøyske tråleren og landinger gjennom «Fishing for litter» kan tyde på at vi fortsetter i samme sporet, sier Gjermund Langedal, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Langedal er ansvarlig for det årlige opprydningstoktet i regi av Fiskeridirektoratet, og har tidligere sagt at tapte teiner fra snøkrabbefisket blir prioritert bort. Bruk som ikke meldes som tapt utgjør et problem, sammen med det faktum at gjenstående lenker blir flyttet på og stadig slitt i stykker av trålere som kommer på feltene etter snøkrabbebåtene.