Det slår Havarikommisjonen fast i en ny rapport der de har gransket en ulykke om bord på sjarken «Elise» i Breisundet vest av Ålesund 16. februar i fjor.

Fiskeren havnet sannsynligvis i vannet da han skulle begynne å dra teinene, skriver Havarikommisjonen: Han hadde liten eller ingen mulighet til å berge seg om bord i fiskefartøyet igjen, siden det ikke fantes en leider.

Båten ble funnet drivende med motoren i gang uten noen om bord. Fiskeren ble funnet flytende i sjøen og senere erklært omkommet.

Dårlig kontroll

Havarikommisjonen omtaler det 6,88 meter lange fartøyet som en flerbruksbåt. I rapporten vises det til at produsenten mente den var egnet til fritidsfiske. Det var ikke registrert kvoter på båten, og eieren fisket i åpen gruppe. Båten var rigget for teine- og juksafiske.

Havarikommisjonen mener at hverken Sjøfartsdirektoratet eller Fiskeridirektoratet fører noen effektiv kontroll for å hindre båter som ikke oppfyller konstruksjonskravene til fiskefartøy fra 6 til 8 meter i å komme inn i merkeregisteret.

Kommisjonen viser til at «Elise» ikke oppfylte de sikkerhetsmessige kravene til fiskefartøy, og at dette var en medvirkende årsak til ulykken.

Badeplattformen på «Elise» der det opprinnelig var en leider før oppbevaringskassen ble montert.Statens havarikommisjon påpeker at fiskeren som omkom ikke hadde mulighet til å ta seg om bord i båten igjen da han falt i sjøen, nettopp på grunn av manglende leider. Foto: SHK

Ikke formelle krav

«Verftet som utstedte byggebekreftelsen hadde ikke kontrollert fartøyet og den tilhørende dokumentasjonen godt nok. Det blir ikke stilt formelle krav til den som utsteder byggebekreftelser. Byggebekreftelser bør vurderes av en kompetent styresmakt før det blir gitt ervervstillatelse», skriver Havarikommisjonen i sin rapport.

Kommisjonens undersøkelse av ulykken har ikke avdekket nye områder der Havarikommisjonen ser det nødvendig å fremme sikkerhetstilrådninger for å bedre sikkerheten på sjøen. Kommisjonen viser til tilrådninger gjort i forhold til sikkerhet etter at de undersøkte ulykken med sjarken Arv 2, som Fiskeribladet omtalte i november i fjor.