Skaden på nota og omfanget av gjenfangst tyder på at det er tale om ei større rømming, skriv direktoratet i ei pressemelding.

Skaden skjedde for ei veke sidan på grunn av dårleg vêr.

Det er så langt fanga om lag 480 oppdrettslaks i gjenfangstfisket som Midt-Norsk Havbruk må gjennomføre. Fleire fiskebåtar er leigd inn til dette arbeidet.

Det har også kome inn meldingar frå privatpersonar og yrkesfiskarar om fangstar og observasjonar av oppdrettslaks etter hendinga. Meldingane gjeld fangstar frå Nærøysund i Trøndelag og nordover til Sømna i Nordland fylke.

Fisken er rundt 4 kilo, ifølgje direktoratet.

Den aktuelle merden vil bli slaktet i midten av september og omfanget av rømminga vil da bli nærmare avklart.