Han kom fra stillingen som leder i avdelingen for handel