Sverre Johansen (43) er ansatt som generalsekretær i Norges Fiskarlag etter Otto Gregussen, melder Fiskarlaget.

Johansen har de siste årene ledet avdeling for handel og industri i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, og har hatt sektoransvar for fiskeindustri, markedsadgang og handelspolitikk.

Han har arbeidet mye med førstehåndsomsetning, fiskerireguleringer og andre nærings- og handelspolitiske spørsmål, i tillegg til økonomiske rammevilkår for sjømatnæringen. Sverre Johansen er utdannet fiskerikandidat og har i tillegg en grad i statsvitenskap.

Venter med intervju

Johansen skriver i en tekstmelding til Fiskeribladet at han foreløpig ikke vil si så mye om ansettelsen.

- Jeg er ansatt i Sjømat Norge noen uker til og har fokus på å avslutte oppgavene der, skriver han og ber om forståelse for det.

- Det blir rikelig med muligheter når jeg har tiltrådt Fiskarlaget.

Ser store muligheter

I pressemeldingen sier Johansen imidlertid at han er glad for muligheten.

– Sammen med engasjerte medlemmer, dyktige tillitsvalgte og en administrasjon med stor kompetanse, ser jeg frem til å utvikle organisasjonen videre. Fiskerinæringa har store muligheter i årene fremover, og gode rammevilkår for fiskerne og fiskeflåten er avgjørende for å skape verdier og aktivitet langs kysten, sier han i meldingen.

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen mener Johansen har svært god innsikt i næringen.

– Han kommer fra stillinger med ansvar knyttet opp mot fangstbasert sektor og har en god tverrfaglig kompetanse som gjør at vi ser frem til å få han inn hos oss i Norges Fiskarlag, sier han i pressemeldingen.