Fiskeren fra Båtsfjord ble i august i fjor, dømt til tre års ubetinget fengsel, 1,5 millioner kroner i inndragning og fratatt retten til å fangste og omsette kongekrabbe i fem år. Saken mot fiskerne er en del av det omfattende kongekrabbe-nettverket med forgreininger over store deler av landet, der i alt 52 personer ble etterforsket.

Dommen fra Indre og Østre Finnmark tingrett ble anket av påtalemyndigheten, og nå er dommen fra Hålogaland lagmannsrett klar: Den nå 47 år gamle fiskeren, ansett som hovedmannen bak kongekrabbekrim-nettverket i Finnmark, må sone tre måneder lengre i fengsel enn i tingrettsdommen.