Flem var, sammen med fiskelaget «Team Ferd Actin», de første til å få makrellstørje på kroken i år, noe som skjedde like utenfor Ålesund på lørdag. Blant 400 søkere er de ett av kun 26 fiskelag som får lov til å fiske etter makrellstørje denne sesongen.

Fangsten fører trolig ikke til at notbåtene tar løs ennå. Ingen har foreløpig meldt at de er klar til å starte fangst til Norges Sildesalgslag, kan Erling Kvale ved Sildelagets salgsavdeling opplyse. Han antar at størjen vil følge makrellens vandring i norsk sone, og at fisket først vil komme i gang etter månedsskiftet.

Det er heller ikke noe fart i makrellfisket. Ringnotbåtene som gikk vestover i forrige uke, melder om spredte forekomster og mye åte i fisken som hadde en snittstørrelse på 350 gram. Onsdag meldte Sildelaget at «Selvåg Senior» gikk mot grensen til Smutthavet på leit etter makrellen.

«Libas» kastet også loss forrige uke for å leite etter makrellen, og de har nå lett seg nordover i Norskehavet og opp mot områdene utenfor Vestfjorden, melder Sildelaget på sin nettside.