Nordland politidistrikt har i samarbeid med Økokrim, Finnmark politidistrikt og litauiske Financial Crime Investigation Service (FCIS/FNTT) aksjonert mot et bemanningsnettverk, som politiet mistenker har drevet omfattende skattesvik i forbindelse med utleie av arbeidskraft til fiskebruk i Nord-Norge.

Totalt fem personer, fire menn og en kvinne, ble pågrepet i de koordinerte aksjonene som fant sted i Alta og Vilnius. Det opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Avdekket sosial dumping

De planlagte aksjonene kom som en konsekvens av en omfattende etterforskning som har sitt utspring i de tverretatlige kontrollene som a-krimsenteret i Nordland gjennomførte i fiskerinæringen i Nord-Norge i 2019. Da ble det avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelser og sosial dumping.

Ved flere av fiskeribedriftene som ble kontrollert i 2019, ble det opplyst at arbeiderne hadde kun 7–8 euro i timen, noe som er under minstelønn for bransjen. Flere opplyste at de ikke fikk overtid, og at de måtte dekke arbeidstøyet selv, skrev Fiskeribladet i februar 2021. I henhold til arbeidsmiljøloven så skal dette dekkes av arbeidsgiver.

Av pressemeldingen torsdag går det frem at kontrollene i 2019 ga grunnlag for etterforskning av 13 straffesaker. Alle sakene er relatert til et kriminelt nettverk, som politiet mener består av ti litauiske selskaper og ett norsk selskap. Personene som nå er pågrepet blir ansett som ansvarlige for de straffbare forholdene knyttet til dette nettverket.

Åtte millioner kroner

Ifølge politiet er de siktet for grovt skattesvik eller medvirkning til dette. Ifølge en pressemelding på eurojust.no (EUs byrå for strafferettslig samarbeid), dreier det seg om skattesvindel beløpende til 8 millioner norske kroner.

Under aksjonene som ble utført 13. desember, ble det foretatt ransakelse på ni adresser, hvor det ble tatt både fysiske og digitale beslag.

– Det ble gjennomført avhør av til sammen 15 involverte personer. En norsk statsborger er varetektsfengslet i Litauen og begjært overlevert til Norge. Politiet vil nå gjennomgå beslaget og fortløpende vurdere ytterligere etterforskningsskritt, varsler Nordland politidistrikt i sin pressemelding.