I en pressemelding opplyste Troms politidistrikt at politiet tirsdag morgen aksjonerte mot flere lokasjoner, med bistand fra Kystvakten, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim.

Politiet meldte i en pressemelding kl. 11.31 tirsdag at to personer er pågrepet i henholdsvis Troms og i Møre og Romsdal, mens det er tatt ut siktelse mot fire selskap som et ledd i etterforskningen.

Politiet opplyser om at det er tatt ut siktelse mot både personer og selskap rundt mistanke om brudd på fiskerilovgivningen i forbindelse med ilandføring av fisk, samt regnskapsovertredelser.

Ronny Andre Jørgensen er fagjurist for fiskerisaker i Troms politidistrikt. Foto: Politiet

Ransaking på fiskemottak og kontorlokaler

– Vi henter nå inn mer informasjon gjennom ransaking på fiskemottak, fartøy og diverse kontorlokaler, samt gjennom avhør av personer. Målet er at vi skal få dannet oss et godt grunnlag for videre etterforskning. Vi kan ikke utelukke at siktelsene blir utvidet til flere bestemmelser eller flere personer, sier politiadvokat Ronny Jørgensen i en pressemelding.

Politiet opplyser at aksjonen har bakgrunn i det tverretatlige a-krimsamarbeidet, som politiet og Skatteetaten er en del av, og som samarbeider med Fiskeridirektoratet.

Aksjon på Vannøya

Ifølge BarentsWatch ligger Fiskeridirektoratets kontrollbåt «Fjorgyn» tirsdag til kai ved Karlsøybruket på Vannøya i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark. KV «Barentshav» og KV «Bison» ligger lenger ute i havna.

Det var Nordlys som først omtalte saken tirsdag, og viste til at det foregikk en aksjon på Vannøya tirsdag morgen.

På Vannøya er det to fiskebruk i drift, Torsvågbruket på vestsiden av øya er en del av Norfra-konsernet, mens Karlsøybruket på østsiden er en del av Fjordlaks AS.

– Vi kan bekrefte at vi har mannskaper ute på flere lokaliteter. Det er en pågående aksjon der vi har bistand fra Kystvakten, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skattetaten, sa Erik Lieungh, senior kommunikasjonsrådgiver ved Troms politidistrikt til Nordlys tirsdag i 10.30-tiden.

Han opplyste at det gjøres både taktiske og tekniske undersøkelser. Hva de ser etter, vil ikke politiet gå inn på.

– Det kommer vi tilbake til. Vi har folk ute på flere steder i tilknytning fiskerinæringen. Dette er det vi går med av informasjon nå, sa Lieungh til avisen.

Aksjonerte på Karlsøybruket

Fiskeribladet er kjent med at det ble aksjonert på Karlsøybruket i tirsdag morgen, men dette vil verken politiet eller Fiskeridirektoratet bekrefte. Troms politidistrikt, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten vil holde en felles pressekonferanse om aksjonen og etterforskningen på politihuset i Tromsø kl. 19.00 tirsdag kveld.

Politiadvokat Ronny Andre Jørgensen vil ikke si om aksjonen fortsatt pågår, eller om det aksjoneres andre steder i tillegg til Karlsøybruket.

– Jeg kan ikke kommentere hvor vi er, svarer Jørgensen til Fiskeribladet.

På alle spørsmål fra Fiskeribladet, viser Jørgensen til utsendt pressemelding og kommende pressekonferanse. Politiadvokaten vil dermed ikke si noe om hvilke lovbrudd som er under etterforskning, om de fire siktede selskapene er innenfor samme konsern, eller gi detaljer fra siktelsen til de to som er pågrepet.

– Jeg har ingen kommentarer før pressekonferansen.

Kystvakten, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skattetaten aksjonerte tirsdag 21. mars mot Karlsøybruket, eid av Fjordlaks AS, i Vannavalen på Vannøy i Karlsøy kommune. Foto: Privat

På spørsmål om det er vanlig å aksjonere med bistand fra Kystvakt og Direktorat, kan politijuristen først «svare på, på pressekonferansen».

– Har det vært gjort aksjoner og kontroller ved Karlsøybruket tidligere?

– Jeg kan ikke si noen ting nå, sier Jørgensen.

Fiskeribladet har forsøkt både Karlsøybruket og Fjordlaks AS for kommentarer, men har foreløpig ikke lyktes. Sunnmørsposten melder tirsdag at den har vært i kontakt med Christin Pedersen i Fjordlaks.

«Ingen kommentar» skriver hun i en sms til avisen.

Leder i Sjøtjenesten, Rolf Harald Jensen sier følgende i en kommentar til Fiskeribladet:

– Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har stilt ressurser til disposisjon, men henviser ellers til politiet for kommentarer. Det er de som koordinerer aksjonen.

Senior kommunikasjonsrådgiver Olav Lekve i Fiskeridirektoratet henviser også til politiet for uttalelser.

– Ønsker kontrolletatene velkomne

– Grunnet varslingsfare, starter kontroller av denne typen samtidig på de stedene hvor de ønsker å sjekke, sier daglig leder ved Torsvågbruket, Ola Henrik Telebond til Fiskeribladet. Han avkreftet i 10-tiden tirsdag at det hadde vært kontroll hos dem.

Torsvågbruket er som nevnt eid av Norfra-konsernet.

– Men vi ønsker kontrolletatene også velkomne hit, sa Telebond til Fiskeribladet.

Han opplyser videre at de for tre uker siden hadde Arbeidstilsynet og Skatteetaten innom på kontroll, da ankom de Torsvåg med Kystvakten.

Fiskeribladet gjør oppmerksom på at Mia Kanstad Kulseng tidligere har jobbet på Torsvågbruket, før hun begynte som journalist i avisa.

Politiet, Kystvakten, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skattetaten aksjonerte tirsdag 21. mars mot Karlsøybruket, eid av Fjordlaks AS, i Vannavalen på Vannøy i Karlsøy kommune. Foto: Privat

– Føre til konkurransevridning

I pressemeldingen fra Troms politidistrikt, påpekes det at sjømatnæringen er blant risikoområder innen a-krim som blant annet Skatteetaten har fokus på.

– Dette er en bransje som omsetter for mange milliarder kroner, og hvor det tidligere er avdekket regelverksbrudd. Det er derfor svært viktig at Skatteetaten og andre kontrollmyndigheter er tett på for å avdekke lovbrudd og sikre like konkurransevilkår, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten i meldingen fra Troms politidistrikt.

Enhetsleder i Troms politidistrikt, Ståle Luther, sier i meldingen at det er for politiets del er helt avgjørende å ha bistand blant andre Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og andre etater når de går inn i en slik etterforskning.

Seniorrådgiver Anne Tove Sivertsen i Fiskeridirektoratet trekker fram at fiskerikriminalitet på generelt grunnlag rammer fellesskapet, som unndras inntekter fra verdiene i fiskeriene:

– Samtidig vil kriminaliteten særlig ramme verdiskapningen i kystsamfunnene og føre til konkurransevridning i næringen til fordel for aktører som driver med kriminalitet, sier Sivertsen i meldingen.