Leden stenges fysisk med nøter, heter det i en melding lagt ut på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sin nettside. Stengingen vil medføre fare for skip og båter å passere, men nøtene er merket med bøyer. Tiltaket innebærer at det spennes opp not mellom Kvannholmen og Brusen. Videre vil det etableres fullstendig sperre mellom Kvannholmen og Æsøya på både øst og vestsiden.

Hensikten med forskningsoppdraget er å fange hval levende for å måle deres hørselsevne, før de blir merket med satellittsender og sluppet fri igjen. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid som ledes av Forsvarets forskningsinstitutt.

Kystverket har gitt tillatelse til stengingen og innebærer at oppmerket led til Stamsund stenges. Det vil være mulig å benytte alternativ led øst for Hagbarden, også for de største fartøyene som trafikkerer området. Det er fullt mulig å bevege seg rundt det avstengte området, melder FFI.