Fra 1. oktober stenges farleia. Arbeidet er planlagt å pågå til midten av januar. Det er anbefalt omseiling via Skrovasveet.

– For å unngå ulykker og farlige situasjoner for sjøtrafikken, er det viktig at alle sjøfarende, både store og små, tar hensyn til endringen av seilingsmønster og stengningen av farleia i Molldøra, understreker prosjektleder Magnus Rørvik i Kystverket i en pressemelding.

Molldøra og Småskallan ligger begge i Vågan kommune, der Molldøra er sundet mellom Lillemolla og Storemolla mens Småskallan er undersjøiske skaller som ligger utenfor Kabelvåg.

– Prosjektet innebærer at farleia skal utdypes gjennom Molldøra og over Småskallan. Dette innebærer anleggsarbeid som kan føre til noe støy. Formålet er å øke sjøsikkerheten og redusere risikoen for grunnstøtinger, med tilhørende redusert fare for tap og skade på materiell, menneskeliv og miljø, forklarer Rørvik.

Rundt 80.000 kubikkmeter masse skal fjernes i Molldøra. Om lag en tredjedel av dette er løsmasser. I pressemeldingen står det at det ikke er påvist forurensing i løsmassene.

Knappe 7000 kubikkmeter masse skal vekk på Småskallan. Der er alt steinmasser. Deler av dette skal benyttes til å utvide industriarealet ved

Deler av steinmassene som fjernes skal benyttes til å utvide industriarealet ved Pundsletta, og resten legges i sjødeponi ved Molldøra.