Det går fram en børsmelding fra selskapet fredag.

Med avtalen vil cirka 1600 tonn av igangsatt produksjon være solgt. Forventet verdi på avtalen for
selskapet er cirka 70 millioner kroner, opplyses det videre.

– For Statt er det en vesentlig avtale med en kunde som allerede kjenner selskapet og vår torsk, uttaler daglig leder Statt Torsk, Gustave Brun-Lie, i meldingen.

Han mener det er bra både for selskapet og næringa å få bekreftelse på kvaliteten på oppdrettstorsk.

– Selv om vi aldri kommer til å bli fornøyd på pris, representerer avtalen en god økning i forhold til fjorårets prisoppnåelse. Tryggheten som følger en avtale med slik kunde er også viktig for selskapet i urolige tider. Nå ser vi resultatet av omlegging av produksjonssykluser fra 18 til 30 måneder, sier Brun-Lie i meldingen.

Avtalen vil innebære to ukentlige leveranser og tilsvarer rundt 30 prosent av selskapets
igangsatte og forventede produksjon. Statt Torsk inngikk nylig en finansieringsavtale på 35 millioner kroner for oppbygging av varebeholdning, for å kunne gjennomføre ukentlige leveranser av torsk fra september 2022.

Statt Torsk
  • Statt Torsk AS er notert på Euronext Growth og driver med produksjon og salg av atlantisk torsk.
  • Selskapet gjennomførte i 2016–2020 to pilotproduksjoner for å avklare om kommersiell produksjon var mulig. Selskapet er nå over i kommersiell produksjon, og har nå to produksjonsanlegg i Vanylvsfjorden, og åtte lisenser for oppdrett av torsk.
  • Selskapet har et mål på 12.000 tonn WFE (Whole Fish Equivalent) årlig produksjon innen 2024.
  • Stokkeneset Reiarlag AS virksomhet er investering i og utleie av flytende fartøyer som benyttes i havbruk. Selskapet er 100prosent eiet av Statt Torsk AS.
Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.