Norges Fiskarlag melder mandag på sine nettsider at frifinnelsesdommen fra lagmannsretten står – og at Leif Ulriksen (71) nå får tilbake fangstverdi og erstatning på til sammen mer enn 900.000 kroner.

- Et mareritt

Fiskeribladet har ved flere anledninger omtalt saken. I 2015 fikk Ulriksen inndratt sild for 433.000 kroner med begrunnelse at den var ulovlig overdratt til annet fartøy. Snart seks år senere vant Ulriksen fra Reipå i Nordland fram i saken. Vedtaket om inndragning ble kjent ugyldig. Fiskeren ble i lagmannsretten også tilkjent dekning av alle sine sakskostnader på om lag 517.000 kroner for behandlingen i to rettsinstanser.

Staten mener lagmannsretten har tatt feil på flere sentrale punkter, og anket saken mot Ulriksen.

– Dette begynner å bli et mareritt. Det tar jo på humøret, sa Ulriksen til Fiskeribladet i juni i år.

Anke avslått

Nå melder altså Fiskarlaget at Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig avslått statens anke. Det betyr at frifinnelsesdommen fra lagmannsretten står – og at Ulriksen (71) nå får tilbake fangstverdi og erstatning på til sammen mer enn 900.000 kroner.

Statens anke over Hålogaland lagmannsretts enstemmige dom av 3.mai 2021, der inndragningsvedtaket ble opphevet fordi retten fastslo at det var ugyldig, blir dermed ikke tillatt fremmet av Høyesterett.

- Dette innebærer at Leif Ulriksen har vunnet saken fullstendig, og jeg er på vegne av Fiskarlaget svært glad for avklaringen, sier advokat Ståle Hellesø, som også førte saken for retten.

- Veldig lettet

Ulriksen, som har vært fisker siden han var 14 år, kan nå puste lettet ut:

- Jeg er veldig lettet over at det nå kan settes strek. Jeg hadde aldri kommet meg gjennom dette uten bistand fra Fiskarlaget og Ståle Hellesø. Derfor er jeg både takknemlig, men også glad for at jeg har en fagorganisasjon å lene meg på, sier han i en uttalelse på Fiskarlagets nettsider.

Stridens kjerne er fangst og leveranse av 61.400 kilo sild som ble tatt med not 29. november 2015. Fiskeridirektoratets inspektør ga 12. april 2016 forhåndsvarsel om administrativ inndragning av verdien av fangsten.