Leif Ulriksen og Norges Fiskarlag vant frem i lagmannsretten. Nå er det klart at Staten vil anke dommen til Høyesterett. Ulriksen selv skulle gjerne lagt saken bak