Solberg innledet i dag andre dag av konferansen North Atlantic Seafood Confernce (NASF). Her snakket hun om fremtiden for havene. Statsministeren er initiativtager til og leder av panelet for bærekraftig havøkonomi.

Stor andel av innovasjonsmidlene

Solberg viste i sin tale både til hvor viktig det er med et internasjonalt samarbeid, og til Norges satsing på utvikling av havnæringene. Regjeringen hun leder markerte tirsdag verdens havdag med å legge frem rapporten «Blått hav, grønn fremtid». En rapport regjeringen sier peker på havets sentrale betydning for Norge og verden, og de mange utfordringene og mulighetene havøkonomien representerer.