Søndag forliste sjarken «Peik» til Reidar Nilsen rett utenfor Slettnes fyr ved Gamvik i Finnmark. Om bord var Reidar og sønnen Remi Andre Nilsen. Remi er funnet omkommet, mens Reidar ennå ikke er