– Vi har dessverre kommet til den vanskelige beslutningen å måtte avslutte søket etter den savnede Reidar Nilsen. Politiet og redningsmannskap har siden forliset lagt ned store ressurser for å finne den savnede for å kunne gi et svar og en grav til de pårørende, opplyser jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen i en pressemelding.

Videre står det at slik forholdene og værutsikten framover er, lar det seg ikke gjøre å fortsette søket, uten risiko for letemannskap.

Politiet i Finnmark har informert de pårørende i Hasvik om at søket etter 74 år gamle Reidar Nilsen, som er savnet etter forliset utenfor Gamvik søndag, nå innstilles.

– Tung beslutning

Til nå har politiet benyttet seg av alle de ressurser de har hatt tilgjengelig. Det er gjennomført strandsøk fra Sandvikodden til Kvalvika. 330-skvadronen har søkt med Sea King i et stort område fra Sandfjord til Omgang. Det er også gjort søk med ROV-undervannsrobot i området hvor den omkomne Remi Andre Nilsen ble funnet, samt dronesøk i områdene som ikke har vært tilgjengelig til fots eller lot seg søke med helikopter.

– Til tross for dette har søket ikke gitt resultat, og politiet har derfor kommet til den beslutning å avslutte det aktive søket. Det er en tung beslutning å ta, men det er et stort havområde og de aktuelle søksområdene er nå gjennomsøkt. Dersom det skulle framkomme nye opplysninger som kan knyttes til forliset vil søket kunne gjenopptas, skriver Hansen.

Takker de som har bidratt

Søksområdene har vært prioritert med bakgrunn av funn fra forliset, kunnskap fra lokalbefolkningen, og driftsberegninger.

– Vi vil takke alle som har bidratt i letingen etter den savnede. Frivillige mannskap samt innleide ressurser har gjort en enorm innsats, i et svært utfordrende oppdrag.

Politiet vil nå etterforske forliset parallelt med Statens Havarikommisjon, for å finne svar på hvorfor båten forliste.

– Vi har respekt og forståelse for at politiet stopper letingen av hensyn til blant annet sikkerheten for mannskaper som skal delta i søket etter Reidar Nilsen. Samtidig forventer vi at søket gjenopptas når det er forsvarlig, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag i en melding.