Tallene for hvitfiskproduksjonen ble lagt frem av Ragnar Nystøyl på konferansen North Atlantic Seafood Forum onsdag..