Tallene for hvitfiskproduksjonen ble lagt frem av Ragnar Nystøyl på konferansen North Atlantic Seafood Forum onsdag.. Han viste til at mens det har vært en økning i tilførslene av alaska pollock og tilapia i 2020, har det vært en kraftig reduksjon i tilførslene av oppdrettsartene pangasius og catfish.

Kontalis oversikt over hvitfisktilførsler fra 2013 til 2021. Foto: Skjermbilde NASF

Nedgang

Det var også en liten nedgang i tilførslene av torsk og hake i 2020, der prisene også har gått ned.