– Norge skal videreføre de lange og stolte tradisjonene vi har for å leve av og mestre havet. Vi vil vise verden at norske bedrifter er ledende innenfor utvikling av teknologiske og bærekraftige løsninger for havnæringene. I tillegg vil vi fremme norsk næringsliv og videreutvikle handelsforbindelser, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding tirsdag.

World Expo
  • Verdensutstillingen er en internasjonal møteplass for aktører fra næringsliv, organisasjoner, forskningsmiljøer, kulturliv og myndigheter.
  • World Expo arrangeres hvert femte år, og varer i seks måneder. Mellom hver verdensutstilling arrangeres det en mindre utstilling med et smalere tema. Beslutning om å delta gjøres i samråd med næringslivet, inkludert næringslivets interesse i å bidra til finansieringen.

Ifølge meldingen deltar Skjæran denne uken på verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai, sammen med over 190 andre land og organisasjoner. Fiskeri- og havministeren har med seg en delegasjon fra norsk næringsliv. Som følge av koronapandemien gjennomføres Expo 2020 fra 1. oktober 2021 til 31. mars 2022.

Åpner Norges dag

Onsdag 23. februar åpner Skjæran Norges dag, som er den viktigste markeringen av Norge under verdensutstillingen.

– Havet skal gi oss mer mat, flere jobber og ren energi. Havet også skal være med på å regulere klimaet. På verdensutstillingen synliggjør vi kompetanse, forskning, teknologi og bærekraftige løsninger fra norske havnæringer. Dette er i tråd med FNs bærekraftsmål og vårt arbeid i det internasjonale Havpanelet, hvor målet er 100 prosent bærekraftig havforvaltning globalt, uttaler utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norges paviljong er utformet som et skip, og de besøkende går fra havbunnen, til havoverflaten og opp i rommet. På de ulike nivåene presenteres norsk teknologi og bærekraftige løsninger fra havnæringene. Paviljongen er oppkalt etter Betzy Kjelsberg, som var en viktig norsk stemme for arbeideres og kvinners rettigheter.

– Respekt for arbeidstakerrettigheter er en forutsetning for bærekraft, og en del av det viktige budskapet vi tar med oss til Dubai, uttaler Skjæran.

Spleiselag

Norges deltakelse er ifølge pressemeldingen et spleiselag mellom norsk næringsliv og staten. Innovasjon Norge organiserer Norges deltagelse på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, og Utenriksdepartementet. Det er oppnevnt et prosjektstyre for norsk deltakelse på Expo 2020 Dubai, med representanter for næringslivet, LO, NHO og Innovasjon Norge. De norske hovedsponsorene er blant annet Jotun, DNV, Equinor, Kongsberg Gruppen, Yara og Campus BLÅ.

– Dubai er et knutepunkt for forretninger i regionen og flere norske bedrifter har valgt å delta på verdensutstillingen. Vi har opplevd et stort antall besøkende siden utstillingen åpnet i oktober, og har virkelig fått vist frem Norge som en ledende havnasjon til et stort publikum fra hele regionen, uttaler den norske generalkommisæren for Expo Ole Johan Sandvær.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter har vært sentralt under arbeidet med den norske paviljongen, legger til at og Norges Expo-team ved Innovasjon Norge har fulgt nøye med under hele byggeprosessen.