Det var i en paneldebatt på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø at alger ble trukket fram som en av de mest lovende marine næringene for økt matproduksjon i verden. Årlig produseres det 30 millioner tonn med alger i verden, og denne bør dobles, mener administrerende direktør Olavur Gregersen i Ocean Rainforest.

Han har mer enn 20 års erfaring som gründer og har spesialisert seg på utvikling innen nye havbaserte næringer.

Utfordringene som møter bedrifter som vil starte med algeproduksjon i Norge er større enn det å få finansiert oppstart av slik produksjon, mener Gregersen.