Mandag inviterer fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sjømatnæringa og maritim næring til gjensidig informasjonsutveksling om følgene av Russlands invasjon av Ukraina for sjømatnæringa og maritim næring.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Møtet skal foregå på video og skal handle om konsekvensene av handel og samarbeid med Ukraina.

Tema er også nye sanksjoner mot Russland og Hviterussland og fiskerisamarbeidet med Russland.

Møtet er ikke åpent for presse.

Disse er invitert:

 • Fiskarlaget
 • Fiskebåt
 • Fiskeridirektoratet
 • Havforskningsinstituttet
 • Kystrederiene
 • Kystverket
 • Mattilsynet
 • Norges rederiforbund
 • Norsk Industri
 • Norske Havner
 • Norsk-russisk handelskammer
 • Norsk-ukrainsk handelskammer
 • Råfisklaget
 • Sildelaget
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sjømat Norge
 • Sjømatbedriftene
 • Sjømatrådet
 • Surofi