Etter møtet på kvinnedagen sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til Fiskeribladet at han har forsøkt å dra i gang en «god, ærlig og offentlig samtale», og at han tror at han langt på vei har lyktes med dette.

Organisasjonene er blitt utfordret på en rekke punkter som holdningsskapende arbeid, tiltak mot trakassering og å finne konkrete tiltak for rekruttering til organisasjonenes styrer og utvalg. Tirsdag ble de bedt om å redegjøre for dette arbeidet.

– Det er ulikt hvor langt man har kommet i arbeidet.