Den nye fristen for flåten mellom 10 og 11 meter er 1. juli 2023. Denne nyheten hadde fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran med seg til Myre, der han var for å blant annet delta på Skreikonferansen torsdag.

På Myre møtte han fisker Ketil Martinsen, som eier den 10,65 meter lange linesjarken «Victoria». Han skulle etter planen forholde seg til de nye rapporteringskravene fra 1. april.

Fiskeriministeren besøkte linesjarken «Victoria» på Myre i Vesterålen torsdag. Foto: Silje Helene Nilsen

Men Skjæran kunne altså fortelle Martinsen at innføring av kravene er utsatt til 1. juli.

– Rapportering er en viktig og kompleks sak, der jeg er opptatt av å lytte til de som har støvlene på og at opplegget blir så enkelt som mulig. Jeg mener at forvaltningen ikke bør forlange at de minste båtene har utstyret oppe og går midt i skreisesongen. Vi utsetter derfor fristen til 1. juli i år, sier Skjæran i en pressemelding som er sendt ut fra Nærings- og fiskeridepartementet torsdag i 10-tiden.

Innføring for flåten under 10 meter blir også utsatt: fra 1. januar 2024 til 1. juli 2024.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran utsetter innføring av sporing- og rapporteringskrav for fartøyene under 11 meter. Foto: Silje Helene Nilsen

Forenklinger diskuteres

Fiskeridirektoratet vurderer nå ulike forslag til forenklinger, og har invitert Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og systemleverandørene til et brukerforum 16. mars.

Sjarkfisker Martinsen skulle helst sett at rapporteringskravene blir innført enda senere enn 1. juli. Men det aller viktigste er at myndighetene forenkler kravene til rapportering, sa Martinsen til Skjæran.

Han mener det må holde å sende en fangstmelding med totalfangst, og ikke rapportere på hver enkelt art. På en liten sjark er det få muligheter for å sortere og holde de ulike artene adskilt.

– Vi har ikke sorteringsmuligheter. Det må holde å rapportere inn totalfangst, var budskapet fra sjarkfisker Ketil Martinsen på Myre. Foto: Silje Helene Nilsen

– Jeg har ikke sorteringsmuligheter på dekk. Jeg har heller ikke sjans, når jeg er alene, å sortere fisken samtidig som jeg skal følge med lina, bløgge fisken – med linparten ute i alt slags vær og straum. Det er omtrent umulig. Totalmengden, derimot, den har jeg kontroll på, sa Martinsen.

Skjæran ville ikke forskuttere noe under sitt besøk på Myre. Han vil avvente neste ukes dialogmøte mellom fiskernes organisasjoner og Fiskeridirektoratet. Men han lovet forenkling.

– Vi er ute etter å finne en god løsning som skaper forutsigbarhet og trygghet, både for forvaltningen og for fiskerne. Fiskeridirektoratet har hatt behov for mer tid enn jeg forutså, og vi vil komme tilbake til innholdet i rapporteringskravet etter møtet, sier statsråden.

Forente krefter

Tidligere denne uken meldte Fiskeribladet at Fiskarlaget og Kystfiskarlaget har forent krefter i rapportingssaken. I en felles henvendelse til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran krevde de nettopp en utsettelse av ERS- og VMS-påbudet for flåten mellom 10 og 11 meter – og at innføringen av kravene ble satt til 1. juli.