Etter notfiske på makrellen i Nordsjøen i 2020, ble skipperen på «Grimsholm» tiltalt for å ha sluppet ut hele, eller deler av fangsten når det var fare for neddreping av fisk. Dette resulterte i forelegg for skipperen og inndragning for rederiet Grimsholm Fiskedrift AS fra Tromsø.

– Både rederi og skipper mener det ble gjort på lovlig måte, sier administrerende reder Knut Martin Karlsen, om hendelsen som fant sted 10. oktober i 2020.

Følgelig har verken rederiet eller skipperen vedtatt inndragning og forelegg, og vil prøve saken i retten.