Forbundet Fiskebåt melder på sine nettsider at Utenriksdepartementet vil be berørte instanser om å se nærmere på nasjonale rutiner i forbindelse med at raketter faller ned i fiskeområder.

Fiskeribladet omtalte nylig at Fiskebåt har tatt opp problemstillingen med departementet etter at det kom varsel om at restene av en fransk rakett kom til å falle ned i området sør for Bjørnøya. Dette skulle skje i en tid da rundt 30 fiskebåter var i dette området.

Ettersom nedfallet fra raketten 1,3 tonn, var det nødvendig å stenge området for en kortere periode for å minimalisere risikoen for tap av liv eller materielle verdier, skriver Utenriksdepartementet i et svarbrev til Fiskebåt.

Plassere ut satellitt

Raketten skulle plassere ut en satellitt i verdensrommet, og ifølge franske myndigheter var det nødvendig for raketten å passere området sør for Bjørnøya for at satellitten skulle nå sin planlagte bane.

- Slike oppskytinger er blitt forholdsvis vanlige hendelser internasjonalt, og nedfallet skjer utenfor territorialfarvann og nasjonalt luftrom. Det er ikke norske myndigheter som utsteder tillatelser for oppskytinger fra andre lands territorier. I dette tilfellet var det franske myndigheter i henhold til fransk romlov som gjorde det, skriver Utenriksdepartementet i brevet.

Nå vil likevel norske myndigheter se på hvordan varslinger kan gjøres enda mer presise framover, viser Fiskebåt til.