Antall skip som er blitt tilbakeholdt i år er mer enn dobbelt så mange sammenlignet med 2021. Det melder Sjøfartsdirektoratet i en melding fredag.

– Elendige forhold

Direktoratet trekker særlig frem forholdene om bord på det Vitenam-registrerte skipet «MT Bass», som nylig ble tilbakeholdt i Egersund, som et eksempel på hvorfor Port State Control (PSC) er viktig.

– Når vi kommer over så elendige forhold som det var om bord på det Vietnam-registrerte skipet «Bass», da er tilbakeholdelse eneste riktige å gjøre. Påleggene som måtte utbedres før fart har stor betydning for sjøsikkerheten.

Det sier Thomas A. Bergh, underdirektør på avdeling inspeksjon, revisjon og beredskap i Sjøfartsdirektoratet, i en pressemelding.

Lasteskipet ble tilbakeholdt i Egersund 28. september som følge av alvorlige brudd på arbeids- og levekår og flere andre avvik som de fikk pålegg om å utbedre. Lasteskipet seiler inn som nummer 19 i statistikken over skip som har blitt tilbakeholdt under PSC så langt i år.

Bergh opplyser til Fiskeribladet at dette kun gjelder lasteskip/passasjerskip. For fiskebåter er det en egen statistikk.

Ifølge Berh har direktoratet gjennomført kontroller av seks utenlandske fiskefartøy hittil i år. Ett ble tilbakeholdt 6. oktober på grunn av arbeids- og levevillkår. Fartøyet blir tilbakeholdt inntil rederiet kan dokumentere at de har fulgt opp pålegg fra Sjøfartsdirektoratet.

Lasteskipet «Bass» ble tilbakeholdt som følge av alvorlige brudd på arbeids- og levekår. Foto: Sjøfartsdirektoratet

– Verstingene skal tas

I tillegg til store utbedringer, måtte rederi og eier stille bankgaranti på 500.000 kroner for et eventuelt overtredelsesgebyr for utslipp av ubehandlet ballastvann.

– Ingen utenlandske skip skal seile inn i norsk havn uten å ha ting på stell. Verstingene skal tas, og vi tar dette som et godt tegn på at systemet vårt fungerer, legger Bergh til.

Sjøfartsdirektoratet skriver i meldingen at det har sett flere eksempler på at skipene som har blitt tilbakeholdt i Norge, har blitt sendt rett til opphugging da de ikke klarer å møte kravene i skipsregelverk som SOLAS, STCW, Marpol og ILO/MLC.