Sjøfartsdirektoratet har besluttet at fartøy- og rederisertifikater, samt fartøyinstrukser som har forfall før 31.12.2021, kan forlenges med inntil tre måneder etter nærmere godkjenning fra direktoratet. Bakgrunnen for dette er koronapandemien.

Sjøfartsdirektoratet viser til at i praksis betyr dette at rederi/fører skal begjære tilsyn i god tid innenfor forfallsdato. I samarbeid mellom rederi/fører, RO og direktoratet, vil det bli vurdert om tilsyn og sertifisering kan utsettes eller gjennomføres innenfor ordinær sertifikatdato.

Dette gjelder for alle fartøy som seiler under norsk flagg, og som er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), samt alle fiskefartøy og lasteskip 8-15 meter som har fartøyinstruks, skriver direktoratet i en melding på eget nettsted.