Mandag 6. februar fjernet salgslaget prisinformasjon fra sin app, og fra førstkommende mandag, vil det heller ikke være mulig å se pris på vinnende bud på Sildelagets ekstranett. Det er altså prisinformasjonen fra innmeldingsjournalen som fjernes, opplyser Sildelaget på sine nettsider.

Bakgrunnen for at informasjonen blir fjernet, er dommen fra lagmannsretten som Fiskeribladet har omtalt.

Lagmannsretten slo i august i fjor fast at praksisen om offentliggjøring av prisinformasjon er rettsstridig. Sildelaget anket dommen, men i desember ble det kjent at ankeutvalget avviste Sildelagets anke. Dommen fra lagmannsretten er derfor rettskraftig.

Dialog med Sjømat Norge

I hovedsak går domsslutningen ut på at lagets praksis med tilgjengeliggjøring av detaljert og individualisert prisinformasjon om enkeltkjøp av pelagisk fisk på ekstranettet er rettsstridig.

Sildelaget viser på sin nettside til at i dommen fra lagmannsretten på side 52 slås det fast at lagets praksis ved å gi presis og identifiserende informasjon fra budlogger umiddelbart etter at auksjonene er avsluttet, er rettsstridig. Dette er begrunnet med at slik informasjon er forretningshemmeligheter som omfattes av Sildelagets taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr 2.

«Det fremkommer i dommen at vinnende buds pålydende er en næringsopplysning som etter drøftelser i lagmannsretten har status som «forretningshemmelighet» jevnfør forvaltningsloven §19. Dialogen med Sjømat Norge fortsetter, og det må forventes ytterligere endringer tilknyttet informasjon fra auksjonene», opplyser Sildelaget.