Som Fiskeribladet har omtalt fikk Sjømat Norge lagmannsrettens medhold i at Sildelagets praksis om offentliggjøring av prisinformasjon er rettsstridig. Nylig ble Sildesalgslagets anke til Høyesterett avvist, og dermed er dommen fra lagmannsretten rettskraftig.

Møttes fredag

I en pressemelding fredag skriver Sjømat Norge at partene er enige om at det nå igangsettes et arbeid med å definere hvem som skal ha tilgang til prisinformasjon.

– Det har vært et svært godt og konstruktivt møte, sier styreleder i Norges Sildesalgslag Lars Ove Stenevik.

Nestleder i Sjømat Norge Inger-Marie Sperre er enig i at det er god stemning i samtalene, og at hovedrammene for en midlertidig løsning nå er på plass.

Ikke offentliggjøres

I meldingen fra Sjømat Norge fredag, skriver organisasjonen:

«Det er uforholdsmessig mange som har tilgang både på land og sjøsiden, sett i forhold til Lagmannsrettens konklusjon om at slik prisinformasjon kan være konkurransesensitiv.»

Det er enighet mellom partene om at prisene ved kontraktssalg ikke offentliggjøres på Sildelagets ekstranett.

Kun de som deltar får tilgang på budlogg

Partene skal fremover jobbe med en mulig løsning hvor bare de som har deltatt i auksjonen skal få tilgang til budlogg. Ny løsning skal på plass så raskt det er mulig, ifølge meldingen fra Sjømat Norge.

«Øvrig informasjonsbehov skal dekkes gjennom aggregert prisinformasjon. Eksempelvis gjennom en indeks. Det diskuteres i denne sammenheng hvilken informasjon, på hvilket nivå og med hvor stor tidsmessig forsinkelse prisinformasjon på aggregert nivå skal være», opplyser Sjømat Norge.