– Viktig dom for fiskeindustrien, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Sildesalgslaget fikk i fjor i mai medhold i Hordaland tingrett i at laget kan gjøre prissensitiv informasjon tilgjengelig for alle innloggede på lagets auksjonssider. Det er en lovlig praksis og kan fortsette, sa dommen.

Sjømat Norge anket dommen og har nå vunnet frem i Gulating lagmannsrett. Sildelagetes praksis er ulovlig, eller rettsstridig som det heter i dommen.

Må endre praksis

– Denne saken burde aldri vært i retten.