– Det er en knølhval, som har satt seg fast i en garn-ile, et tau som er forankret på bunnen, og går opp i en blåse, forklarer seniorrådgiver Tor Johansen i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste i Region nord til Fiskeribladet.

Hendelsen fant sted 15. desember i fjor, like nordøst for Skjervøy i Troms, i et samarbeid mellom Fiskeridirektoratets sjøtjeneste og Kystvakten.

Sjøtjenesten har gjennomført sju hvalfrigjøringsaksjoner siden etaten fikk ansvaret for pattedyr i nød i havet i 2018.