– Vi er glade for å kunne bidra med støtte til disse investeringene og tror at tilskuddene vil bidra til å opprettholde og øke sysselsetting i sjøsamiske samfunn, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding.

Erik Dalheim fra Skjervøy er nyetablert fisker, og har fått 210.000 kroner til kjøp av fiskefartøy. En annen nyetablert fisker er Even Johansen. Han har fått 250.000 til sitt Sollie Båtservice i Børselv i Porsanger til kjøp av båt med utstyr.

35 prosent av kostnadsoverslag

Kvalfjord-selskapet Hamna kystfiske AS er gjennom ordning blitt tildelt 300.000 kroner. Eier er Jonas Skorpen Bless i Alta. Sambygdingen og fiskerbonden Bjørn Kåre Preiss har fått 122.000 kroner.

«Til førstegangsinvestering i fartøy kan Sametinget bidra med et tilskudd på inntil 35 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Maksimalt tilskudd for kjøp av brukt fartøy er 250.000 kroner, og maksimalt tilskudd til investering i nytt fartøy er 300.000 kroner. Til redskaper og utstyr ved førstegangsinvestering i fartøy kan Sametinget bidra med tilskudd inntil 35 prosent av godkjent kostnadsoverslag og maksimalt tilskudd er 50.000 kroner. Støtte til redskaper og utstyr gis kun sammen med støtte til fartøykjøp», heter det i meldingen.