Normar IV mener Korneliussen har lurt dem med på en betalingsplan som gjør at selskapet aldri får betalt. Dette bestrider Korneliussens advokat.

– Normar IV AS og dets eier Noralf Matre var vel kjent med de avtaler som forelå før han signerte noen avtaler med Bengt Are Korneliussen, sier Korneliussens advokat Hallvard Østgård til Fiskeribladet.

Får ikke oppgjør

Normar IV er et investeringsselskap eid av familien til Noralf Matre fra Ølen i Rogaland.

De mener at eier og reder i Tromsø-selskapet Maniitsoq AS, Bengt Are Korneliussen, har misbrukt sin posisjon som majoritetseier i Kvitbjørn AS.