Fiskeribladet har tidligere denne uken spurt om en kommentar fra russiske fiskerimyndigheter om fremtiden for det norsk-russiske fiskerisamarbeidet og konsekvenser av en mulig stenging av havner for russiske fartøy, som nå vurderes i EU og Norge.

50 år langt samarbeid

Svaret kommer fredag fra Anna Shulaeva, som er offisiell russisk representant for de føderale fiskerimyndighetene ved Russlands ambassade i Norge.

Hun sier de ikke anser det som hensiktsmessig å kommentere mulige konsekvenser av sanksjonene som er innført mot Russland i dagens situasjon.

– Samtidig mener vi det er nødvendig å understreke at russisk-norsk fiskerisamarbeid er etablert av russiske og norske eksperter og havforskere, og har eksistert i mer enn 50 år. I denne perioden har vårt samarbeid gjennomgått ulike vanskelige tider, men det har likevel blitt opprettholdt, sier Shulaeva.

Unikt samarbeid

Regjeringen varslet i en pressemelding fredag at Norge fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland. Avtaler og samarbeid innenfor atomberedskap og fiskeri- og ressursforvaltning skal imidlertid fortsette som før.

Forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Anne-Kristin Jørgensen, sa til Fiskeribladet onsdag at både Norge og Russland har sterk interesse av å beskytte det snart 50 år lange fiskerisamarbeidet.

Shulaeva viser til at arbeidet i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon gjentatte ganger har blitt løftet frem som eksempel i internasjonale fora.

– Et slikt unikt samarbeid har ennå ikke blitt gjentatt i andre deler av verdenshavet, heter det i svaret fra Shulaeva, hvor hun videre skriver at partene tradisjonelt har vektlagt en praktisk tilnærming til forvaltningen av felles fiskeriressurser.

– Unikt samspill

Shulaeva mener det snart 50 år lange fiskerisamarbeidet beviser for hele verdenssamfunnet at kun koordinert og vitenskapelig basert regulering av marine ressurser i Barentshavet gjør det mulig å gjennomføre rasjonelt og bærekraftig fiske. Noe som ikke bare gir fordeler for Russland og Norge, men også for Færøyene, Grønland, Island, EU og Storbritannia, viser hun til.

– Fra vår side vil vi forsøke å opprettholde dette unike samarbeidet og faglige dialogen i den grad det er mulig under dagens omstendigheter. Uten gjensidig tillit og samarbeid kan det ikke være noen effektiv forvaltning av våre felles fiskeriressurser, avslutter Shulaeva.