Det er selskapet selv som forteller dette i en pressemelding sendt ut på ettermiddagen tirsdag 13. september.

– Tidligere i dag ble det oppdaget en rift nederst i noten på 31 meters dyp i den aktuelle merden. Vi slo umiddelbart full alarm, tilkalte dykkere, varslet Fiskeridirektoratet og satte ut gjenfangstgarn. Riften er nå tettet, heter det i meldingen.

Grieg Seafood har nå satt ut hele 1700 meter gjenfangstgarn rundt den aktuelle merden. Denne har så langt fangstet 17 fisk. Fisken har en snittvekt på 4,6 kilo.

Skaden på merden skal ha oppstått under bruk av en såkalt dødfiskhåv. Grieg Seafood lover i meldingen å lære av sine feil.

– Dagen i dag viser at vi fremdeles må forbedre oss på dette området, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

Fiskeridirektoratet undersøker hendelsen, men oversikt over antall rømte fisk kommer først når Grieg Seafood slakter ut merden i løpet av høsten.