Totalt har de 53 redningsskøytene denne sommeren (fra mai til og med august) utført til sammen 4743 oppdrag mot 4407 i 2020 og 3625 i 2019. 20 liv er reddet og 52 fartøyer er berget i løpet av sommermånedene.

Hovedgrunnen til at redningsskøytene rykker ut er fremdriftshavarier. Det innebærer alt fra motorstopp til dregg som sitter fast, slik at man ikke kommer seg videre på turen.

Flere grunnstøtinger

I løpet av sommermånedene bisto Redningsselskapet med å trekke 341 båter av grunn, mot 304 i 2020 og 267 i 2019. I Trøndelag har for eksempel antallet grunnstøtinger nesten doblet seg, fra 12 i fjor sommer til 20 denne sommeren, samtidig som den generelle oppdragsmengden i fylket har økt med 25 prosent, ifølge Redningsselskapet.

– Med rekordmange som deler sjøen er det ikke uventet at det blir flere oppdrag og flere grunnstøtinger. Dette er som regel udramatiske rutineoppdrag for våre mannskaper, men å gå på skjær kan nok oppleves dramatisk nok for mange, sier direktør sjø Tobias Bang-Hansen, som er ansvarlig for driften og beredskapen som Redningsselskapets redningsskøyter står for.

Flere fiskefartøy trengte assistanse

I sommer hadde Redningsselskapet 178 oppdrag direkte inn mot fiskeflåten. Hittil i år har de hatt 546 oppdrag som dreier seg om fiskeflåten. Det er en liten økning fra i fjor på samme tid, da var tallet 522.

– Det er nok lavere aktivitet for fiskeflåten i sommersesongen. Derfor er det nok lavere tall sammenlignet med annen aktivitet på sjøen i de månedene, skriver informasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet i en e-post til Fiskeribladet.