Klokken 13.55 12. juni i 2020 forlot reketråleren havnen i Hirtshals etter et verkstedsopphold.

Etter ca. 50 minutter seiling så skipperen at det kom vann inn på dekk fra lenseportene, og det ble observert vann i lasterommet. Skipperen styrte båten mot styrbord, opp mot vinden og fartøyet fikk da en styrbord slagside og rekka kom under vann. Dekselet til rekeluka var ikke terset (låseskruene rundt kanten av lasterommet var ikke skrudd til) og det kom mye vann ned i lasterommet, viser Havarikommisjonen til i sin rapport.

Da rekeluka ble neddykket i vann var det ingen mulighet til å unngå forlis. Lukens plassering ved skutesiden, den lave karmhøyden og at den ikke var terset førte til vannfylling av lasterommet, og fartøyet forliste.

Dokumentasjonsgrunnlaget for midlertidig seilingstillatelse var feilaktig og Sjøfartsdirektoratet var ikke blitt gjort kjent med de nye lukene da de vurderte fartøyets sjødyktighet, viser Havarikommisjonen til. Hadde dokumentasjonsgrunnlaget vært korrekt hadde ikke fartøyet fått midlertidig seilingstillatelse.

Videre peker kommisjonen på at fartøyets godkjente stabilitetsberegning ikke var i henhold til regelverkskrav. Samtidig mener havarikommisjonen at feilen ved stabilitetsberegningene svekket fartøyets sikkerhet og premissene for godkjennelse var derfor ikke tilstede.

Havarikommisjonen fremmer ingen sikkerhetstilrådinger som følge av denne undersøkelsen, men viser til rapporten avgitt etter «Fay»-forliset.