– Regjeringen har besluttet å kjøpe nye maritime helikoptre. Første leveranse vil være på plass allerede i 2025. Dette vil styrke nasjonal kontroll, Forsvarets beredskap og tilstedeværelse i nordområdene, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding tirsdag.

Valget har falt på amerikanske Seahawk som ny, maritim helikopterkapasitet. De nye helikoptrene erstatter NH90 som ble satt på bakken i juni i fjor.

Kystvakten først ut

– I dagens sikkerhetssituasjon har vi satt mye inn på å få på plass en rask løsning på helikoptersituasjonen. Seahawk er samme type helikopter som brukes av nære allierte og består av utprøvd teknologi, sier Gram.

Helikoptrene skal i første omgang brukes til Kystvakten, men de vil også være klargjorte for utstyr til anti-ubåt-operasjoner.

Første leveranse av MH-60R Seahawk vil være på plass fra sommeren 2025. Fremtidig base for Seahawk vil være på Bardufoss. Totalt kjøper Norge seks helikoptre, som skal leveres i perioden 2025 til 2027.

Anskaffelsen er basert på forsvarssjefens råd og har en forventet kostnadsramme på om lag 12 milliarder kroner, opplyses det i pressemeldingen.