Norse Marine greide ikke å få Nord-Troms Tingrett med på at Lance hadde en vesentlig overrapportering av sel i fangstsesongen 2020 i Vestisen.

Overrapportering av sel

Overrapporteringen Norse Marine mener at Lance har gjort, førte ifølge Norse Marine til at totalkvoten i Vestisen i 2020 var brukt opp, og at det dermed ikke var flere dyr igjen for andre fangstskuter.

Norse Marin var i området med selskuta «Ottar».

Rederiet Lance var i Vestisen med «Lance», og det var på «Lance» overrapporteringen skal ha skjedd.