Norse Marine greide ikke å få Nord-Troms Tingrett med på at Lance hadde en vesentlig