Gulating lagmannsrett opprettholdt domfellelsen fra tingretten i november 2020, og nå er dommen rettskraftig. Det skriver Økokrim i en pressemelding onsdag, melder BT.

Den 9. juni 2022 besluttet Høyesteretts ankeutvalg at skipsreder Georg Eides anke til Høyesterett ikke ble tillatt fremmet.

– Med det settes punktum i en viktig og prinsipiell sak om skrapingsmetoden beaching, skriver Økokrim i meldingen.

Skrapingsmetoden beaching innebærer at skip kjøres opp på en strand for egen maskin, og deretter hugges opp i tidevannssonen.

Til BT sier Georg Eide at han er sterkt kritisk til dommen og prosessen som har ledet frem til den. Utover det henviser han til sin advokat.

Etterforskning har skjedd i samarbeid med Vest politidistrikt.

– Dette er en viktig dom internasjonalt og nasjonalt. Som stor sjøfartsnasjon er det viktig at norske myndigheter bidrar til bekjempelsen av dette problemet, sier politiadvokat i Økokrim Maria Bache Dahl i meldingen.