Ulykken oppsto da far og sønn Reidar Nilsen og Remi Andre Nilsen var på vei fra Honningsvåg mot Skjånes for å starte fiske etter kongekrabbe.

Forliset fikk det verst tenkelige utfallet, da begge fiskerne ble funnet omkommet.

Havarikommisjonen har tidligere uttalt at arbeidet med rapporten ville ta tid, for uten vitner ville det være vanskeligere å finne svar.

Det kan ta opp til ett år før de har en rapport på plass, sa havariinspektør Pål Brennhovd til Fiskeribladet etter å ha undersøkt sjarken «Peik» på funnstedet.

Nå har Havarikommisjonen publisert rapporten, som forteller om en kombinasjon av dårlige værforhold og redusert stabilitet – samt at stabilitetsberegningene på båten ikke skulle vært godkjent.

Fiskerne havnet i sjøen uten overlevingsdrakt, skriver Havarikommisjonen i sin rapport. Foto: skjermdump fra Havarikommisjonens rapport

Avvek fra vanlig rute

– De vanskelige sjøforholdene ved ulykkesstedet i kombinasjon med at fartøyet trolig fikk vann på dekk som følge av sjø over rekka og redusert stabilitet, har trolig medført at sjarken på et tidspunkt har fått store problemer og kantret, heter det i rapporten.

Fiskerne havnet i sjøen uten overlevingsdrakt, uten at redningsflåten hadde blåst seg opp, og nærmeste avstand til land var omkring 400 meter.

– Da hadde de svært liten mulighet til å overleve, skriver Havarikommisjonen videre.

Undersøkelsen har vist at seilingsruten sjarken tok avvek vesentlig fra andre fiskefartøys rutevalg – og også fra foregående år. Av rapporten framkommer det at tidligere seilaser med «Peik» ble lagt betydelig lenger nord og unna de grunne områdene.

– Det er uklart for Havarikommisjonen hvorfor sjarken endret kurs, slik at den seilte nærmere land og inn i det grunnere farvannet ved Slettnes, skriver kommisjonen.

Skjermdump fra havarikommisjonens rapport, Foto: Skjermdump fra havarikommisjonens rapport

– Skulle ikke vært godkjent

I tillegg konkluderer undersøkelsene med at stabilitetsberegningene som lå til grunn ikke skulle ha vært godkjent, da de ikke oppfylte regelkravene. Dette var blant annet fordi det var blitt foretatt vektendringer som ikke var reflektert i beregningene.

– Endringene førte til redusert fribord og økt tyngdepunkt, og svekket dermed stabiliteten. I tillegg var det mer last på dekk på ulykkesdagen enn det som lå til grunn for godkjenningen, skriver Havarikommisjonen.

Basert på beregninger mener Havarikommisjonen at det ikke var disse endringene som alene kan forklare at sjarken kantret, men da stabilitetsegenskapene var betydelig svekket ved store krengevinkler, ble dette svært utfordrende i de rådene værforholdene.

– Ikke i henhold til reglene

Undersøkelsen har vist at det godkjente foretaket ikke hadde identifisert flere forhold om bord som ikke var i henhold til regelkravene, og som trolig hadde en betydning for hendelsesforløpet.

– Havarikommisjonen mener alle disse forholdene kunne vært avdekket under kontrollen utført av det godkjente foretaket, og at foretaket hadde for svake rutiner for å dokumentere at forhold som var sjekket samsvarte med det som det var krysset av for i kontrollskjemaet, skriver Havarikommisjonen i sin rapport.

Kommisjonen avslutter med å opplyse om at det godkjente foretaket har i etterkant av ulykken gjennomført flere korrigerende tiltak.