Det er en reduksjon på mindre enn 1 prosent fra rådet som ble sluppet i juni i år, skriver Havforskningsinstituttet (HI) på sine nettsider.

Programvarefeil

Instituttet viser til at endringene skyldes en programvarefeil i Stox, som er programmet forskerne bruker til å beregne bestandene.

Feilene ble oppdaget etter 15. juni i år, som var da kvoterådene for de store fiskebestandene i Barentshavet ble presentert, opplyser HI.

Etter at feilene ble oppdaget beregnet forskerne bestandsstørrelsene på hyse og nordøstarktisk torsk (skrei) på nytt.

«Endringene i bestandene var minimale. Kvoterådet for hyse er redusert med mindre enn 1 prosent, og rådet for nordøstatlantisk torsk forblir uendret», skriver instituttet på sine nettsider.

Også feil på kysttorsk

Mandag meldte HI at det også ble oppdaget en feil i dataene på kysttorsk:

– Feilen har sitt opphav i at en rekke innsamlede øresteiner fra kysttorsk ble feilaktig klassifisert som skrei. Det så derfor ut som om det var mindre kysttorsk i fjor enn det faktisk var, forklarer forskingsdirektør Geir Huse i en uttalelse.

Det opprinnelige rådet for kysttorsk nord for 67 grader var at det ikke bør bli fisket kysttorsk i 2022, og at det bør lages en gjenoppbyggingsplan for bestanden. Nå snur altså instituttet og gir et råd på 7865 tonn neste år. Det går frem av en artikkel på instituttets nettside.