Et polart lavtrykk har blitt dannet sørøst i Barentshavet, nord for Fiskerhalvøya.

Meteorologisk institutt melder på Twitter mandag at det er sendt ut gult farevarsel.

iFinnmark skriver at fiskebankene Nordbanken og Kildinbanken forventes å bli rammet av det polare lavtrykket, som også kan ramme Øst-Finnmark. Vest for lavtrykket ventes det nordvestlig liten til full storm.

– Vi regner med at det berører Kildinbanken og østover mot Kolahalvøya. Vi har sendt ut kulingvarsel for kysten øst for Berlevåg og langs Varangerkysten, men det er til dels betydelig usikkerhet, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga Nord-Norge, Gunnar Noer, til avisen.

Det polare lavtrykkets bane, hastighet og intensitet er usikker, står det i varselet, noe Noer også understreker.

Meteorologene regner med at det vil være på det kraftigste i 18-19-tiden mandag kveld.