Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding tirsdag.

Rådet vil jobbe tett med næringslivet, virkemiddelapparatet og utenrikstjenesten for å identifisere, prioritere og utvikle strategiske eksportsatsinger mot internasjonale markeder i sterk vekst, viser departementet til.

– Helt avgjørende

– Eksport og handel på tvers av landegrenser er helt avgjørende for verdiskapingen i Norge. Staten kan ikke vedta økt eksport, det er bedriftene som eksporterer. Men med dette grepet kobler vi næringslivet tettere på vårt strategiske eksportarbeid, sier næringsminister Iselin Nybø i en uttalelse.

Nybø peker på at regjeringen har som mål å øke norsk eksport.

Eksportrettet næringsmiljø

Eksportstrategirådet som etableres i Ålesund får rundt 10–15 ansatte.

– Det er ikke tilfeldig at kontoret skal ligge i Ålesund. Langs hele norskekysten finner vi en sterk næringskultur som historisk har hatt blikket rettet utover. Sunnmøre er en region som har holdt fast på dette og innehar et sterkt, eksportrettet næringsmiljø, sier Nybø.

I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 75 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger. Midlene skal forvaltes av Eksportstrategirådet.