I en pressemelding onsdag opplyser politimesteren i Finnmark at landlovsnekten for utenlandske sjømenn oppheves i Finnmark politidistrikt fra fredag 1. oktober.

Landlovsnekten for utenlandske sjømenn ble innført den 16. mars i fjor med bakgrunn i stor smittefare knyttet til koronaviruset.

Mange er vaksinert

- Landlovsnekten oppheves med utgangspunkt i at store deler av befolkningen nå er vaksinert og presset på helseberedskapen i distriktet gjennom dette er betydelig redusert, forklarer avdelingsdirektør Lise Flø ved grense- og utlendingskontroll i Finnmark PD, i meldingen.

Politiet ber skipsagenter og andre relevante parter om å ta kontakt med helsevesenet i sin kommune vedrørende informasjon rundt koronatesting av mannskap som ønsker å benytte seg av landlovsretten, heter det i meldingen.