En fersk rapport laget på oppdrag av Mental Health Support Services (MHSS) viser at sjøfolk sliter med å takle hverdagen de møter. Henvendelsene knyttet