– Med unntak av pandemiårene ser vi en oppadgående trend siden 2018, fastslår fungerende seksjonssjef i Tolletaten, Baard Nenseter.

Tolletaten kom nylig med en rapport der de kartlegger og beskriver omfanget av turistfiske og fiskesmugling.

Ifølge rapporten er trenden for 2022 oppadgående, og tallene for 2022 viser en høyere gjennomsnittsvekt per beslag enn foregående år med et snitt på 148 kg per beslag.

215 kilo filet tatt på Helligskogen tollstasjon, grenseovergangene i Troms og Finnmark mot Finland. Dette beslaget ble gjort 1. juli. Foto: Tolletaten

Det er klart flest beslag og mengde beslaglagt fisk på grensen til Finland.

Personer fra Litauen, Tyskland, Polen og Romania står for 78,9 prosent av alle beslag og 89,94 prosent av beslaglagt vekt.

Dersom noen blir tatt i grensekontroll med mer fisk en tillatt kvote, blir all fisk inndratt. Boten er 8000 per overtredelse og 200 kroner per kilo fisk av beslaglagt vekt.

Salg til utlandet

– Hvilke reaksjoner får dere når noen blir tatt?

– De fleste vet at de har med seg for mye. Alle forhold blir anmeldt til politiet, som normalt utsteder bøter for overtredelsene. Noen betaler boten kontant, men en del synes også det er ganske dyrt, sier Nenseter.

Det er politiet som følger opp at de som får bot og ikke betaler på stedet, faktisk betaler.

Fisken som tas ut av landet skal kun være til eget bruk. Men Tolletaten har indikasjoner på at en del av fisken blir solgt i utlandet.

– Vi har blant annet funnet salgsplakater i bilene som er stoppet og kontrollert. Det kan godt tenkes at det spekuleres i dette. At man vurderer både sjansen for å bli tatt og størrelsen på boten som liten og derfor tar en kalkulert risiko.

712 kilo filet tatt på Junkerdal tollstasjon i Nordland 15. mars i år. Foto: Tolletaten

Mest sei og torsk

Det er flere beslag på over 100 kilo filet, og de fleste som smugler fisk har vært hos registrerte turistfiskebedrifter.

– Det er kanskje overraskende, sier Nenseter. – Men de virkelig store beslagene, på langt over 100 kilo, kommer fra de som ikke har vært hos registrerte turistbedrifter.

Fiskeridirektoratet innførte digitale registrering av turistfiskebedrifter fra og med i fjor: Bedriftene skal registrere og rapportere på fiskeslagene torsk, kveite, uer, steinbit og sei.

Registreringen på fiskeart og tur med fangst skal skje fortløpende. Det skal rapporteres på antall fisk, inklusive fisk som settes ut igjen i sjøen.

Tolletatens kontroller viser at det er mest torsk og sei som føres ulovlig ut av landet.

Det var færre turister i pandemiårene 2020 og 2021, men i de små tidsperiodene det var åpent for turister, og der Tolletaten hadde kontroll, hadde de like mye beslag som de vanligvis har i samme periode.

Økende i vest og sør

Ut fra den store andelen turistfiskevirksomheter i andre deler av landet enn Nord-Norge og Trøndelag, ser Tolletaten det som meget sannsynlig at det smugles fisk ut via grenseoverganger også i Sør-Norge. Både av de som har fisket i regi av registrerte turistfiskebedrifter og andre.

– Det er en helt annen varestrøm ved grenseovergangene i sør enn i nord, og vi har hatt større kontroll på innførsel enn utførsel. Men når vi har hatt kontrollaksjoner mot turistfiske i Sør-Norge, har vi hatt beslag alle steder vi har stilt oss opp, sier Nenseter.

Han ser det derfor ikke som usannsynlig at det er en del fisk som smugles ut fra sør, uten at det blir avdekket.

Kommer det til å bli mer kontroll, på bakgrunn av hva der har funnet i rapporten?

– Det kan jeg ikke love. Det er alltid et prioriteringsspørsmål. Jeg skulle gjerne sagt at vi skal ha mer fokus, men dette er noe vi må se på hele tiden når vi vurderer ressurser og risiko, sier Nenseter.

Turister som bare tar med seg lovlig mengde fisk på 18 kilo to ganger i året, har ikke meldeplikt på grensen. Derfor vet man ikke hvor mye lovlig fisk turistfiskerne tar med seg.

Turistfiske
  • Det er registrert 1858 turistfiskebedrifter i Norge (pr. 20.06.2023).
  • Utførselskvoten er 18 kilo for gjester ved registrerte turistfiskebedrifter. Man kan ta med seg fisk ut av landet to ganger i året.
  • De største beslagene gjøres der varebærer er bobil og varebil med fryser, samt i tilhengere med frysekapasitet. Det er gjort beslag i forbindelse med flyfrakt, samt på trekkvogner og minibusser.
  • Fisken skal gjerne videreselges i Sverige, Finland, Baltikum, Polen og Tyskland, men Russland blir også nevnt.
  • Det er svært sannsynlig at smuglet mengde i vekt er vesentlig større enn hva kontrollresultatene viser.
  • Tolletaten bruker en omregningsfaktor på 2,97.
Kilde: Tolletaten