Norske havforskere hadde planlagt et norsk-russisk fiskeriforskningssymposium i Tromsø 1.–3. juni og et forskermøte i forkant av dette mellom de to landene. På grunn av krigen i Ukraina så det ut til at begge møtene ble digitale. Nå arbeides det med å få til et møte mellom russiske og norske havforskere denne måneden.

Et fysisk møte

– Vi prøver å få til et fysisk møte i slutten av mai for å kvalitetssikre bestandsrådgivningen for delte bestander, men det er ikke avklart om det lar seg gjennomføre, opplyser forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet i en epost til Fiskeribladet.