Investeringsselskapet Normar IV AS eies av Noralf Matre fra Ølen i Rogaland, og er minoritetseier i selskapet Kvitbjørn AS med 49 prosent. I dette selskapet er Bengt Are Korneliussen majoritetseier med 51 prosent av aksjene.

De to eierne står nå i en rettstvist. Normar IV AS har stevnet snøkrabbereder Bengt Are Korneliussen og hans selskaper for retten, for å få betalt 4,9 millioner kroner knyttet til avviklingen av Kvitbjørn AS.