Sildesalgslaget fikk i mai i 2021 medhold i Hordaland tingrett i at laget kan gjøre prissensitiv informasjon tilgjengelig for alle innloggede på lagets auksjonssider. Det er en lovlig praksis og kan fortsette, sa dommen.

Sjømat Norge anket dommen. I august i år fikk Sjømat Norge medhold i Gulating lagmannsrett i at Sildelagets praksis om offentliggjøring av prisinformasjon er rettsstridig.

Sildelaget anket så dommen fra lagmannsretten. Tirsdag 20. desember avviste Høyesteretts ankeutvalg, enstemmig, Sildelagets anke. Det melder Sjømat Norge på sine nettsider. Dommen fra Gulating lagmannsrett er dermed rettskraftig.

– Svært avgjørende

– Denne dommen er svært avgjørende. Nå må praksis endres ved at vi og Sildelaget sammen finner løsninger, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, i en pressemelding.

I en pressemelding etter at dommen falt i lagmannsretten i høst, sa avtroppende administrerende direktør i Sildelaget, Paul Oma, at dersom dommen blir rettskraftig, vil Sildelaget tilpasse markedsplassen slik at reglene i forvaltningsloven overholdes.

– Vi ønsker å samarbeide med kjøperorganisasjonene for å sikre at formålet i fiskesalgslagloven om størst mulig verdiskaping fiskeressursene blir oppfylt. Det blir spesielt viktig i et eventuelt arbeid med å tilpasse markedsplassen til denne dommen, sa Oma i august.